#77 Mazda RT- 24DPI Mazda Team Joest IMSA Daytona 24hr 2nd Place